Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ποντιακή ιστορία και τα σύγχρονα ποντιακά ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Νομίσματα

Το Σωματείο "'Αγιος Γεώργιος Περιστερώτα" διαθέτει προς πώληση νομίσματα, πιστά αντίγραφα νομισμάτων του Πόντου του 4ου π.Χ. αιώνα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Σωματείο μας.