ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Ε.Τ.Ε.Β.ΠΑ.Χ.)

Το Σωματείο του «Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα» έπειτα από εμπνευσμένη πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Κωνσταντίνου Κυριακίδη και με την ουσιαστική συνεργία του μετέπειτα προέδρου του Σωματείου Αναστάσιου Κυριακίδη, ίδρυσε και άρχισε από το 1995 να λειτουργεί το «Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης για τον Ελληνισμό των Βαλκανικών και Παρευξεινίων Χωρών». Το κέντρο αυτό στεγάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Σωματείου στην οδό Ολυμπίου Γεωργάκη 4 στην Θεσσαλονίκη. Οι χώροι του Κέντρου διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και για ερευνητικό επιστημονικό έργο. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων είναι βάσει του καταστατικού πανεπιστημιακοί καθηγητές. Από την έναρξη της λειτουργίας του Ερευνητικού κέντρου το 1995, πρόεδρος διετέλεσε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Ταρνανίδης και διευθύντρια η λέκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μαρία Βεργέτη.

Η ίδρυση και λειτουργία του Ερευνητικού κέντρου σκοπό έχει, με βάση το καταστατικό, την μελέτη του ελληνισμού των βαλκανικών και των παρευξεινίων χωρών, την συστηματική έρευνα για τα μεταναστευτικά κύματα από τις χώρες αυτές, την μελέτη της πολιτικής της Ελλάδας και της Διεθνούς Κοινότητας απέναντι στις δημοκρατίες αυτές, την ενίσχυση των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών και της οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με τις βαλκανικές και παρευξείνιες Χώρες, την δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης του ελλαδικού ελληνισμού με τους ελληνικούς πληθυσμούς της διασποράς. Τέλος στους σκοπούς του Κέντρου συγκαταλέγονται και η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας καθώς και η ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας με στόχο να καταστήσει στην κοινωνία προσιτή την επιστημονική γνώση και τους προσανατολισμούς του Κέντρου.

Έχει υλοποιήσει τέσσερα ερευνητικά προγράμματα:

«Ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 1985-1995: ζητήματα στέγασης, απασχόλησης, ταυτότητας». Χρόνος υλοποίησης προγράμματος: 1996-1998.

«Ένταξη Ποντίων ιατρών στην ελληνική πραγματικότητα». Χρόνος υλοποίησης προγράμματος: 1998-1999.

«Νεφέλη». Χρόνος υλοποίησης προγράμματος: 1998-1999.

«Οδυσσέας». Χρόνος υλοποίησης προγράμματος: 1998-2000.

Και τα τέσσερα κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα είχαν επιστημονική υπεύθυνο την λέκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Επιστημονικού μας κέντρου κ. Μαρία Βεργέτη και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα έχουν δημοσιευθεί, το πρώτο με τίτλο «Ομογενείς μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 1985-1995: Ζητήματα στέγασης, απασχόλησης, ταυτότητας», και το δεύτερο με τίτλο «Ένταξη Ελλήνων ιατρών ποντιακής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην ελληνική πραγματικότητα».

Το Ερευνητικό κέντρο συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα αποδημίας και παλιννόστησης. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στα θέματα της εκπαίδευσης και της πνευματικής καλλιέργειας τόσο των γηγενών Ελλήνων, όσο και των Ελλήνων της Διασποράς. Στα πλαίσια της στήριξης των Ελληνικών Σχολείων, όπου υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, εντάσσεται και η αποστολή χρηματικής βοήθειας σε σχολείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Τιφλίδα, από κοινού με την Μέριμνα Ποντίων Κυριών και τον Σύλλογο Κρωμναίων Καλαμαριάς.

Το Ερευνητικό Κέντρο έχει την δυνατότητα λόγω της υλικοτεχνικής του υποδομής να συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά κέντρα, Σωματεία και Συλλόγους τόσο σε πνευματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Διαθέτει την αίθουσα για διάφορες εκδηλώσεις και ομιλίες σε Συλλόγους αλλά και άλλους πνευματικούς φορείς. Αυτό που επιδίωκε και εξακολουθεί να επιδιώκει το Ερευνητικό κέντρο από την αρχή της ιδρύσεως του, είναι η προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της αγαστής συνεργασίας με όλους τους πνευματικούς φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.