Επικοινωνία

Γραφεία - Πνευματικό και Ερευνητικό Κέντρο

Διεύθυνση: Ολύμπου 78 Θεσ/νίκη

Τ.Κ. 54631

Τηλ.:2310271522 FAX :2310271522

Email

Ιερά Μονή : Ροδοχώρι Νάουσας

Τ.Κ.:59200 Τηλ.:2332051167

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κυριακίδης Ι.Αριστείδης Τηλ:2310430380 - 6944410039

Αδαμίδης Γ. Ιωάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος

Εξαρχόπουλος Δημήτριος, Β΄ Αντιπρόεδρος

Καλπατσινίδου Ευδοξία, Γραμματέας

Κυριακίδης Γ. Ιωάννης, Ταμίας

Κυριακίδης Α. Θεοδόσιος, μέλος, υπεύθυνος Ερευνητικού Κέντρου

Παναγιωτίδης Α. Δημήτριος, μέλος, υπεύθυνος Ι. Ναού κ Μονής

Αμπερίδου Σοφία, μέλος, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Κλεαρέτη Σεϊτανίδου, μέλος, υπεύθυνη εκδηλώσεων