Scientific Committee

Honorary Chairman:

Anthony Bryer

Chairman:

Artemis Xanthopoulou - Kyriakou

Members:

Alexios Savvidis

Eustathios Pelagidis

Theodosios Kyriakidis

Alexandros Kastrinakis

Kyriakos Xatzikyriakidis

Organizing Committee

Honorary Chairman:

His eminence Bishop of Drama Pavlos

Coordinator:

Theodosios Kyriakidis

Members:

Aristeidis Kyriakidis

Dimitrios Toumbanos

Konstantinos Theodoridis

Alexandros Kastrinakis

Evxeinos Lesxi Thessalonikis

Anatoli Dimitriadou

Diamantis Lazaridis

Arsenis Arsenakis