Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης για τον Ελληνισμό των Βαλκανικών και Παρευξείνειων Χωρών

Το Σωματείο του «Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα» έπειτα από εμπνευσμένη πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Κωνσταντίνου Κυριακίδη και με την ουσιαστική συνεργία του μετέπειτα προέδρου του Σωματείου Αναστάσιου Κυριακίδη, ίδρυσε και άρχισε από το 1995 να λειτουργεί το «Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης για τον Ελληνισμό των Βαλκανικών και Παρευξεινίων Χωρών». Το κέντρο αυτό στεγάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Σωματείου στην οδό Ολυμπίου Γεωργάκη 4 στην Θεσσαλονίκη. Οι χώροι του Κέντρου διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και για ερευνητικό επιστημονικό έργο. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων είναι βάσει του καταστατικού πανεπιστημιακοί καθηγητές. Από την έναρξη της λειτουργίας του Ερευνητικού κέντρου το 1995, πρόεδρος διετέλεσε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Ταρνανίδης και διευθύντρια η λέκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μαρία Βεργέτη.